Systemisch coachen

Voor wie is systemisch coachen geschikt?

Deze vorm is zeer geschikt voor mensen die er de voorkeur aan geven om individueel te werken in plaats van in een groep.

In deze therapievorm word je niet alleen als individu gezien en gehoord, maar als iemand die ingebonden is in systemen. Iedereen is onderdeel van een familiesysteem maar ook een werksysteem, je cultuursysteem, je vriendensysteem, je religiesysteem etcetera. Wanneer jij als individu niet de juiste plek inneemt in een systeem dan krijg je moeite om in je kracht te staan, in balans te zijn, je kwaliteiten te kunnen uiten of het leven te nemen zoals het is.  De term “ik zit lekker op mijn plek” heeft hiermee een veel diepere betekenis.

Dit ‘niet innemen van de juiste plek’ kan vele oorzaken hebben. Tijdens een coachingssessie kun je samen met de coach onderzoeken wat er aan de hand is, misschien oorzaken achterhalen en uiteindelijk de goede plek innemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk lijkt te zijn kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden en kan er een veranderingsproces in gang gezet worden. Een hele kleine stap kan al buitengewoon veel in werking zetten.

Systemisch coachen gaat ervan uit dat huidige en vroegere ervaringen invloed hebben op het actuele leven van nu.

  • Sommige klachten en problemen komen steeds weer terug.
  • Je hebt voortdurend een (onduidelijk) gevoel van onbehagen, eenzaamheid of verdriet.
  • Het is lastig om een levenspartner te vinden.
  • Wat je ook onderneemt, leest, met anderen bepraat: een grondige oplossing blijft uit.