Mindfulness voor kinderen

Mindfulness voor kinderen is bedoeld om jonge mensen, pubers, bewuster om te laten gaan met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen. Hierdoor verbetert de sfeer in de klas. Kinderen kunnen beter kunnen concentreren en beter met spanning en problemen omgaan, op school en thuis. Ook is het programma geschikt voor alle scholen in het basisonderwijs.

  • Ben je wel eens druk in je hoofd, waardoor je niet meer kan concentreren?
  • Te moe om te kunnen slapen? Teveel prikkels die je overladen?
  • Dan is de cursus mindfulness voor kinderen ècht iets voor jou!

Doel: Beter leren concentreren en piekergedachten tot rust brengen. Op een adequate manier met stemmingen en impulsen kunnen omgaan.Het leert je je eigen kracht te vergroten en met vriendelijk aandachtnaar jezelf en anderen te kijken.

Hoe: Middels 6 gevarieerde lessen van 1 uur en 30 minuten. De lessen worden gegeven door ervaren yoga- en mindfulnessdocent.  Elke les heeft een eigen thema en eindigt met een tip voor thuis. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.B.v. lichaamsgerichte oefeningen(yoga e.a.),ademhalingsoefeningen, meditatie-en visualisatie oefeningen. Spel etc.Er wordt gewerkt in kleine groepjes (4-6 kinderen) Leeftijd: 7-10 jaar
Het is ook mogelijk om individueel enkele lessen te volgen.

Wetenschappelijk onderzoek
De eerste trainingen zijn begeleid door wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam. Mindfulness bij kinderen werkt! Onderzoek toont aan dat kinderen hebben op verschillende manieren baat bij de training in de klas. MindfulKidsPublieksverslag

Laagdrempelig
Het programma is zo ontwikkeld, dat het laagdrempelig kan worden toegepast in het algemeen basisonderwijs.  Kinderen worden gestimuleerd om thuis te oefenen, maar dit is niet verplicht. Er is dus geen extra huiswerkbelasting.

Oefeningen
Tijdens de mindfulness lessen worden er praktische oefeningen gedaan die aansluiten bij de leeftijdsgroep. De oefeningen zijn gericht op bewustwording en opmerkzaamheid, en het schakelen met de aandacht op een vriendelijke, milde manier. Hierbij wordt gewerkt met bewustwording van:

mindfulkids-effect• adem

• lichaam

• opmerken van gedachten

• opmerken van emoties

• aandachtig luisteren

• aandachtig bewegen

• stil zijn